Paneldiskussion: Ska lärarna eller vinstintresset styra skolan?

Paneldiskussion kring ny rapport från Vänsterpartiet, med tio punkter för hur vi skapar en nationellt sammanhållen skola.

Tisdag 3 juni 14.30-16.30

Lokal: Riksdagen, RÖ-07, ”Nubiska rummet”, entré Riksgatan 2, medtag id-handling för inpassering i entrén.

Deltagare: Jonas Sjöstedt, ordförande för Vänsterpartiet, Rossana Dinamarca, utbildningspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, Bo Jansson, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, Mattias Hallberg, ordförande för Sveriges Elevkårer, Mats Wingborg, Nätverket för en likvärdig skola, samt representant från Lärarförbundet

Öppet för åhörare och journalister

Anmälan: senast 28 maj till [email protected]

Här presenterar Vänsterpartiet – som första parti – flera konkreta förslag som adresserar de största problem som pekas ut i den statliga utredningen om kommunaliseringen av skolan, ”Staten får inte abdikera”. Problem som starkt bidragit till att den svenska skolan vad gäller resultat gått från att vara en av OECD:s bästa till en av de sämsta, på drygt 20 år. Även om Vänsterpartiet vill se stora förändringar av den misslyckade politiken så inser vi också att skolan nu behöver arbetsro och välförankrade och väl utredda reformer. Inte fler hafsverk. Vi vill därför med detta förslag bidra till en bred diskussion med berörda parter som förhoppningsvis kan leda till en relativt bred samsyn om hela skolväsendets framtid. En diskussion blir dock bättre om alla först redovisar sina utgångspunkter. Det är vad vi gör här. Vi vill skapa en skola med både goda resultat och likvärdighet. Där omsorg om elever och lärare – inte vinstintresset – utgör drivkrafterna för skolan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *