Okategoriserade

Ny styrelse

Lärarvänstern har valt en ny styrelse:

Camilla Carlberg, Nacka (ordförande)

Henric Axell, Liljeholmen-Hägersten (vice ordförande och medlemsansvarig)

Anders Erixon, Tyresö (kassör)

Tove Franzén Lindholm, Skärholmen (sekreterare)

Signe Mölleby, Skärholmen (internfeministiskt ansvarig)

Else-May Lindell Martinez, Liljeholmen-Hägersten (antirasistiskt ansvarig)

Årsmöte 24 mars

Tisdagen den 24 mars har Lärarvänstern årsmöte. Då ska en ny styrelse väljas och vi ska tillsammans bestämma vad vi ska göra under det kommande året. Alla medlemmar är välkomna, både gamla och blivande! Kallelse har nu mailats ut till alla medlemmar.

Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson Daniel Riazat kommer att vara ordförande för mötet!

Tid: 24 mars 2015 klockan 18:30

Plats: Kafé Marx, Kungsgatan 84 i Stockholm

Skola för alla 18 augusti

Ett samtal om Vänsterpartiets skolpolitik ur ett lärarperspektiv.

Måndagen den 18 augusti  klockan 18.30 på Kafé Marx.

Några frågeställningar: Hur skapar vi en likvärdig skola för alla? Hur ska lärarnas inflytande öka? Ska man inte få välja skola längre? Varför kan staten bättre än kommunerna skapa likvärdighet? Ska behov eller resultat styra skolans verksamhet? Hur ska lärare hinna vara lärare?

Medverkande:
Pernilla Alm, högstadielärare och författare till boken Läxfritt – för en likvärdig skola
Freddy Grip, ordförande Vänsterpartiet Västra Södermalm och tidigare ordförande LR student

Bo Karlsson, Nätverket för en likvärdig skola, fd rektor på Farsta gymnasium och en av författarna till boken Slaget om den likvärdiga skolan

Karin Rågsjö, ledamot för Vänsterpartiet i Stockholms stadshus och kandidat till riksdagen
Samtalsledare: Nooshi Dadgostar, tidigare skolpolitiker (v) i Botkyrka och kandidat till riksdagen

Kafé Marx, Kungsgatan 84 i Stockholm

Fika från 18.00. Vi börjar klockan 18.30

Välkommen!

Uppdaterad info: Paneldiskussion imorgon 3/6

Ska lärarna eller vinstintresset styra skolan?

Vem ska ha ansvaret för att skolor når målet? Var ska det
ekonomiska ansvaret ligga och hur stärker vi lärarnas roll?
Välkommen till paneldiskussion kring ny rapport från
Vänsterpartiet, med tio punkter för hur vi skapar en
nationellt sammanhållen skola.
Deltagare:
Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet
Rossana Dinamarca, utbildningspolitisk talesperson för Vänsterpartiet
Bo Jansson, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund
Ingrid Carlgren, professor i pedagogik vid Stockholms universitet
Mattias Hallberg, ordförande för Sveriges Elevkårer
Mats Wingborg, Nätverket för en likvärdig skola
Tid: Tisdag 3 juni, kl. 14.30-16.30
Lokal: Riksdagen (rum RÖ-07, Nubiska rummet),
entré Riksgatan 2.
Medtag id- handling för inpassering i entrén.
Sista anmälan IDAG 2/6 till [email protected]

Paneldiskussion: Ska lärarna eller vinstintresset styra skolan?

Paneldiskussion kring ny rapport från Vänsterpartiet, med tio punkter för hur vi skapar en nationellt sammanhållen skola.

Tisdag 3 juni 14.30-16.30

Lokal: Riksdagen, RÖ-07, ”Nubiska rummet”, entré Riksgatan 2, medtag id-handling för inpassering i entrén.

Deltagare: Jonas Sjöstedt, ordförande för Vänsterpartiet, Rossana Dinamarca, utbildningspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, Bo Jansson, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, Mattias Hallberg, ordförande för Sveriges Elevkårer, Mats Wingborg, Nätverket för en likvärdig skola, samt representant från Lärarförbundet

Öppet för åhörare och journalister

Anmälan: senast 28 maj till [email protected]

Här presenterar Vänsterpartiet – som första parti – flera konkreta förslag som adresserar de största problem som pekas ut i den statliga utredningen om kommunaliseringen av skolan, ”Staten får inte abdikera”. Problem som starkt bidragit till att den svenska skolan vad gäller resultat gått från att vara en av OECD:s bästa till en av de sämsta, på drygt 20 år. Även om Vänsterpartiet vill se stora förändringar av den misslyckade politiken så inser vi också att skolan nu behöver arbetsro och välförankrade och väl utredda reformer. Inte fler hafsverk. Vi vill därför med detta förslag bidra till en bred diskussion med berörda parter som förhoppningsvis kan leda till en relativt bred samsyn om hela skolväsendets framtid. En diskussion blir dock bättre om alla först redovisar sina utgångspunkter. Det är vad vi gör här. Vi vill skapa en skola med både goda resultat och likvärdighet. Där omsorg om elever och lärare – inte vinstintresset – utgör drivkrafterna för skolan.